Editura MLR la Târgul de carte Gaudeamus, ediție on-line

0
221

S-a dat startul celei de-a 27-a ediții a Târgului de carte Gaudeamus, care se va desfășura exclusiv on-line, în perioada 16 – 22 noiembrie, pe platforma www.gaudeamus.ro., iar Editura MLR deschide seria evenimentelor dedicate, cu lansarea volumului Hristoitie au Școala moralului de Anton Pann.

Despre Hristoitie, criticul Nicolae Mecu, cel care s-a ocupat îndeaproape de această ediție, scria: „Străbătând la pas Hristoitia, ne vedem îndreptățiți să ne întrebăm în ce măsură normele bunei-cuviințe de altădată, așa cum sunt ele formulate în text, mai sunt valabile în societatea românească de azi. Răspunsul e de un interes dublu: și tematic, și stilistic. Se va găsi multă vetustețe în observațiile și recomandările din carte, așa încât, confruntați cu ea, primul lucru pe care îl simțim noi, cei de acum, este farmecul pitorescului: un pitoresc de epocă, un farmec arheologic. Și totuși, parcurgând „depășitele” reguli, conștiința noastră de inși moderni – „emancipați” și „înaintați” în toate, nu-i așa? – tresare din când în când, întrebându-se, în descendența lui Jean-Jacques Rousseau, cum mai stăm cu raportul dintre uluitorul progres al civilizației materiale și nivelul moravurilor și culturii sufletești.”

Prin acest volum, Editura MLR a încercat să recupereze și să ofere publicului o parte mai puțin cunoscută a operei lui Anton Pann, într-o variantă accesibilă și elegantă, la îndemâna oricui, iar astăzi vă invităm să urmăriți o dezbatere captivantă în jurul acestei cărți, împreună cu Nicolae Mecu, Bogdan Crețu și Paul Cernat, la care se alătură actorul Marius Bodochi, cu lectura a două fragmente din Hristoitie.

*Imagini din arhiva Casei Memoriale „Anton Pann”

Volumul este accesibil aici, iar programul evenimentelor noastre pe durata târgului poate fi consultat pe site-ul MNLR.

#EdituraMLR #Gaudeamus #AntonPann
______________________________

Continuăm seria evenimentelor dedicate Târgului de carte Gaudeamus cu prezentarea volumului Internaţionala periferiilor. Reţeaua avangardelor din Europa Centrală şi de Est, debutul în critica literară al lui Emanuel Modoc. Cartea, apărută la Editura MLR, în 2020, vizează raportul axiologic în/cu literatura lumii, preocupându-se și de dublul periferism al avangardei din zona noastră geografică și culturală. Un volum al secolului XXI, în care nu numai actul scriptural contează, ci și reprezentarea sa optim adecvată unui lector deopotrivă exigent și grăbit – cartea având o consistentă webografie, precum și o serie elocventă de diagrame, tabele, hărţi şi ilustraţii. Vă invităm să urmăriți o dezbatere centrată pe acest volum, dezbatere care îi are ca protagoniști pe scriitorul Vasile Ernu, autorul Emanuel Modoc și pe criticul Ștefan Baghiu.

Volumul este accesibil aici.

#EdituraMLR #Gaudeamus #Avangardă
______________________________

În cadrul evenimentelor dedicate Târgului de carte Gaudeamus vă prezentăm volumul „Istoria divinei mele comedii”, semnat de Mihai Ispirescu și apărut anul acesta la Editura Muzeul Literaturii Române. Dramaturgul Mihai Ispirescu este recunoscut pentru modul său personal de a vedea lumea, pentru rafinament, cultură și ironie fină, dar mai ales pentru iubirea de oameni și teatru. „Istoria divinei mele comedii” revelează cititorilor episoade memorabile, povești împletite din cuvinte potrivite, replici mustind de umor. Vă invităm să urmăriți o dezbatere care îi are ca protagoniști pe Doina Papp, Mihai Ispirescu și Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, precum și pe actorul George Mihăiță care va citi câteva fragmente din carte.

Volumul este accesibil aici.
______________________________

Din categoria „Recuperări | Evocări” vă prezentăm următoarele titluri nou apărute la Editura MLR:

Din seria recuperări, Editura Muzeul Literaturii Române a editat volumul de poezie Cântece de alchimist de Teodor Mazilu, apărut pentru prima dată în 1972. Volumul, care conține pe lângă poeme și ilustrațiile Ilenei Bratu, dezvăluie aspecte mai intime ale personalității lui Teodor Mazilu. Prezentarea cărții: Ioan Cristescu și Mihai Ispirescu

Volumul este accesibil aici.

Jurnal Manuscris – Petre Ispirescu

„Cele zece fascicule manuscrise inedite (însumând 145 de file, scrise recto-verso) aparținând lui Petre Ispirescu, pe care le-am descoperit și repatriat cu ocazia preluării arhivei pariziene de documente a familiei Lovinescu-Ierunca, în anul 2010, sunt publicate acum pentru prima dată, sub formă de text integral. Legate artizanal de către autor, manuscrisele sunt miniaturale și nu poartă nicio semnătură. Din lectura lor reiese însă cu certitudine faptul că îi aparțin lui Ispirescu.” (Astrid Cambose)
Prezentarea cărții: Astrid Cambose, cercetător la Filiala din Iaşi a Academiei Române – Institutul de Filologie Română „A. Philippide”

Volumul este accesibil aici.

Blandina – Mărgărita Miller – Verghy

„Romanul Blandina este o istorie a unui individ în lume, a cărei funcție este cea introspectivă și a cărei miză este cunoașterea de sine. A-și scrie istoria propriei personalități nu înseamnă numai a povesti evenimentele trecute, înseamnă și o evaluare continuă, așa cum face eroul unui Bildungsroman, pentru care fiecare peripeție reprezintă un moment al formării și o ocazie de maturizare. De aceea naratoarea ajunge inevitabil, să se judece pe sine în oglinda vremii care trece, și mai ales să caute, în pofida acțiunii dizolvante a timpului, unitatea individualității sale. De altfel, vocația ascezei și dorința de perfecțiune morală sunt sugerate de autoare prin numele eroinei: Blandina este, în istoria creștinismului, numele uneia dintre primele martire.” (Mihaela Bacali)
Prezentarea cărții: Bianca Burța-Cernat, critic și istoric literar

Volumul este accesibil aici.

Dacia Veche/ Vetus Dacia – Franciscus Fasching

În ultimii ani ai vieții, prof. Mariana Băluţă Skultéty descoperă și achiziționează un exemplar al unui volum tipărit acum trei sute de ani: Vetus Dacia. Împreună cu prof. Ana-Cristina Halichias, reușește să demareze proiectul traducerii din latină a lucrării lui Franciscus Fasching. La foarte scurt timp, ambițiosul „șantier” al traducerii rămâne să fie dus la finalizare de către coordonatorul ediției de față. Lucrarea, celebră în epocă, este urmată de comentariile, tot bilingve, ale lui Georg Soterius: Annotationes in Faschingii Daciamantiquam/ Observații privitoare la Dacia Antică  a lui Franciscus Fasching. Prefața este semnată de acad. Ioan-Aurel Pop, care evidențiază unicitatea acestui demers și locul său distinct printre aparițiile editoriale contemporane.
Prezentarea cărții: Eugenia Țarălungă, redactor Editura MLR

Volumul este accesibil aici.
______________________________

Scrisori către Rose – Ion Minulescu (Ediția a II-a)

„Scrisori către Rose” – a doua ediție, revăzută și adăugită, îngrijită de Rodica Pop – cuprinde corespondența dintre Ion Minulescu și Rose Kritzmann, o evreică minionă, roșcată și cu mulți pistrui, cu care poetul a trăit, în afara căsătoriei, o palpitantă poveste de dragoste. Veți afla despre fascinanta poveste a acestor scrisori, despre ce aduce nou această ediție și multe alte amănunte legate de elaborarea sa, într-un interviu realizat de colega noastră, Iuliana Miu, cu Rodica Pop. Materialul include și câteva fragmente în lectura actorului George Mihăiță.

Volumul este accesibil aici.
______________________________

Romanul periferiei bucureștene de Alexandru Farcaș

În cadrul Târgului de carte Gaudeamus, Editura MLR lansează una dintre importantele apariții editoriale ale acestui an, respectiv un studiu critic semnat Alexandru Farcaș, Romanul periferiei bucureștene. Cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu, Alexandru Farcaș a lucrat la multe ediții critice binecunoscute. La origini o teză de doctorat, care nu are însă acel aer firoscos al textelor academice și nu ar descuraja un cititor novice, Romanul periferiei bucureștene este o „călătorie fascinantă, un soi de geografie literară care ia în vizor zonele defavorizate, zonele mărginașe”. Prezentarea on-line a volumului îi are ca protagoniști pe Luana Stroe și Alexandru Farcaș. „În ceea ce privește această lucrare am pornit strict de la materialul literar oferit și am încercat o abordare monografică și critică a romanului periferiei bucureștene, iar obiectul meu de studiu a fost ceea ce numim generic periferia, lumea de la marginea Bucureștilor, așa cum a fost ea oglindită în 150 de ani de roman românesc, de la «Hoții și hagiul» al lui Alexandru Pelimon (1853) până la romanul «Amantul colivăresei» al lui Radu Aldulescu, sau «Soldații» lui Adrian Schiop”, afirmă Alexandru Farcaș.  Autorul a resimțit acut necesitatea repunerii în discuție a particularităților și evoluția estetică și ideologică a acestui topos literar, al periferiei bucureștene, atunci când a parcurs dosarul receptării critice a romanelor periferiei din perioada interbelică. Sunteți invitați să citiți volumul lui Alexandru Farcaș, care se poate lăsa cu numeroase descoperiri literare.

Volumul este accesibil aici.
___________________________

Strategii ale (de)construcției identitare în proza românească interbelică de Ștefan Firică

În cadrul întâlnirilor on-line dedicate Târgului de carte Gaudeamus, Editura Muzeul Literaturii Române semnalează volumul apărut sub semnătura lui Ștefan Firică, „Strategii ale (de)construcției identitare în proza românească interbelică”. Autorul a mai publicat și volumul „ Autenticitatea, sensuri și nonsensuri – Teorii românești interbelice în contexte europene ”, la Editura Tracus Arte, Luana Stroe și Ștefan Firică aduc în discuție „autenticismul” românesc interbelic, cuprinzător, complex, provocator. Ștefan Firică, lector universitar la Facultatea de Litere a Universității din București, Departamentul de Studii Literare, și cercetător la Institutul de Istorie Literară „George Călinescu”, Departamentul de Ediții Critice și Istoriografie pune sub lupă în lucrarea sa două romane interbelice („Călătoria unui fiu risipitor” de N. Steinhardt și „Interior” de Constantin Fântâneru), romane ale aceluiași oraș, Bucureștiul, un fel de psihogeografii urbane, care încap în același segment al cercetării autorului. „Cei doi scriitori concep romanul urban ca pe o specie phihogeografică. Vagabondajele celor doi eroi sunt călătorii de explorare a sinelui, lucru pe care încerc să-l demonstrez în carte. Cei doi autori construiesc identități volatile, firave, vulnerabile, temătoare, ce se apropie de cerințele avangardei”, susține Ștefan Firică.
______________________________

Caietele avangardei ANUL 8 / NR. 15 / 2020
Avangarda – „Centru” și „Periferie”. Rețele avangardiste europene

Încheiem seria evenimentelor dedicate Târgului de carte Gaudeamus cu lansarea on-line a celui mai recent număr din Caietele avangardei, publicație singulară în spațiul românesc în domeniul studiului avangardei, sub coordonarea profesorului Ion Pop. Ajunsă la cel de-al XV-lea număr, revista are ca temă Avangarda – „Centru” și „Periferie”. Rețele avangardiste europene, iar noi vă invităm să îi urmăriți pe prof. Ion Pop și cercetătorii Paul Cernat și Emanule Modoc într-o dezbatere edificatoare despre un număr care adună în paginile sale un mozaic de teme și subiecte care se compun într-o unitate legată și așezată coerent sub raportul centru-periferie, cu multiple aspecte legate de relațiile regionale și interculturale.

Numărul XV al revistei „Caietele avangardei” este accesibil aici.

 

Total Views: 230 ,