Vernisajul expoziției-eveniment Dante – 700 | „Pentru a revedea stelele” | Ilustratori români ai operei lui Dante – Mac Constantinescu şi Marcel Chirnoagă – incunabule și ediții rare

0
316

La 1 septembrie 2021, la sediul Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei 125), a avut loc vernisajul expoziției-eveniment Dante – 700 | „Pentru a revedea stelele” | Ilustratori români ai operei lui Dante – Mac Constantinescu şi Marcel Chirnoagă – incunabule și ediții rare, prilejuită de împlinirea a 700 de ani de la moartea poetului, filosofului și omului politic Dante Alighieri. Evenimentul face parte dintr-un proiect mai amplu dedicat acestei personalități complexe a culturii europene şi universale.

În deschiderea expoziției a fost invocată personalitatea marelui gânditor florentin, precum și actualitatea operei sale fundamentale – Divina Comedia. Cu această ocazie, a avut loc și lansarea întregului poștal 700 de ani de la moartea lui Dante Alighieri, realizat de Romfilatelia.

La eveniment au participat acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedintele Academiei Române, Excelenţa Sa, Monseniorul Miguel Maury Buendía, Nunțiu Apostolic în România și în Republica Moldova, Excelenţa Sa, Domnul Alfredo Maria Durante Mangoni, Ambasador al Italiei în România, prof. ing. dr. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, director general al Bibliotecii Academiei Române, Cristina Popescu, director general Romfilatelia, Gabriela Dumitrescu şi prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Naţional al Literaturii Române, curatorii expoziției, precum și Dl Vicenzo Tamarindo, Secretar I al Ambasadei Italiei, Ioan Matei, director în cadrul Ministerului Culturii, Pr. Daniel Bulari, din partea Arhidiecezei Romano-Catolioce din Bucureşti, Ioana Grosaru, preşedintele Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT., conf. univ. dr. Mireille Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”,  Ramona Mezei, director general al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti și reprezentați ai autorității centrale și locale.

„La șapte secole de la trecerea într-o altă lume și de la terminarea, în 1321 a „Comediei” sale botezate de Giovanni Boccaccio pentru veșnicie, „La Divina Commedia”, florentinul Dante Alighieri, supranumit „sommo poeta”, continuă să trăiască, ceea ce nu e puțin lucru. Continuă să trăiască nu numai în eternitate, dar și printre noi.” Acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române

„O privire atentă asupra traducătorilor și exegeților lui Dante ne arată că aproape toți au fost membri ai Academiei Române, motiv pentru care voi insista asupra sintagmei Dante și Academia Română. Ideea de Dante și Academia Română poate fi speculată pentru a arăta europenitatea noastră, latinitatea noastră, capacitatea noastră de e a aduce în limba română, într-o limbă romanică, un mare poet al romanității și latinității.” Acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedintele Academiei Române

Divina Comedia rămâne profund actuală, reprezentând o autentică mare frescă a sufletului uman și o genială enciclopedie a cunoștințelor din epoca medievală. Cât reușesc să ne transmită nouă, oamenilor contemporani, Dante și opera sa? Foarte mult, cred. În digresiunea sa asupra sufletului uman, de la aspectele sale profund umane, cele vrednice de ispășire în Purgatoriu, la cele demn de beatitudine, în Paradis, Dante exprimă o certitudine: că totul este guvernat de iubire… Omul și lumea lui, pare să ne spună el nouă, oamenilor de astăzi, sunt salvați numai dacă ne redescoperim dimensiunea politică și angajamentul civil de a ne proteja unii pe alții și natura care ne adăpostește și ne hrănește. Nu ne vom salva urmărind orbește să obținem putere și bani, alimentând individualismul, separările și conflictele, ci prin conștientizarea binelui comun, a guvernării înțelepte asupra oamenilor și a resurselor, redescoperind armonia cu ceilalți și cu lumea care ne găzduiește.” Excelenţa Sa, Domnul Alfredo Maria Durante Mangoni, Ambasador al Italiei în România

„Se împlinesc 700 de ani de la moartea lui Dante Alighieri, personalitate copleșitoare a secolului al XIV-lea european, și pentru mulți cărturari, istorici ai culturii, și nu numai, punctul de plecare a ceea ce numim Renaștere. Expoziția pe care o deschidem este doar începutul unor manifestări pe care Academia Română, Biblioteca Academiei Române și Muzeul Național al Literaturii Române o dedică, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Teatrul Nottara și Teatrul Poesis, coordonat de neobositul Emil Boroghină, acestei comemorări. Este un bun prilej pentru a ne înscrie cu contribuția noastră în multiplele evenimente care au avut loc și au loc peste tot în lume, legate de numele și opera lui Dante, de la cărți și expoziții la simpozioane de interpretare și analiză sau traduceri.” Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director general al MNLR

„Dante Alighieri a scris numeroase tratate filosofice, literare și politice, scrisori, dar cea mai importantă rămâne Divina Comedia, poemul considerat opera monumentală a Evului Mediu… Ediția din 1484, care se regăsește aici, chiar dacă este fără ilustrație, este considerată dintr-o perspectivă tipografică, una dintre cele mai frumoase din secolul al XV-lea. Această ediție este remarcabilă și pentru complexitatea sa: ultima pagină, care poartă marca imprimeriei, este extrem de rară printre exemplarele existente.” – Gabriela Dumitrescu, curatorul expoziției

Total Views: 321 ,